Z důvodu narození miminka budu nějakou dobu pracovat "na částečný úvazek" a proto pravděpodobně nebudu moci přijmout všechny nové zakázky. Děkuji za pochopení.

Mám sedmnáctiletou zkušenost jako korektor anglických textů. Zabývám se nejen opravami gramatických chyb, ale i stylistickými úpravami, editací a, pokud je to nutné, kompletním přepracováním textů přeložených do angličtiny nebo originálních textů psaných jak rodilými, tak nerodilými mluvčími. Jako publikovaný autor s pedagogickými zkušenostmi v oblasti vědy i humanitních oborů mám smysl pro dobrý styl napříč mnoha žánry. Povoláním jsem britský univerzitní učitel s pětadvacetiletou pedagogickou praxí, z toho sedmnáctiletou zkušeností s výukou anglického jazyka a akademického psaní v České republice.
Klientům mohu nabídnout velmi vysoký standard korektur všech typů anglických textů, jak akademických, tak obchodních, či vlastní literární tvorby.