Z důvodu narození miminka budu nějakou dobu pracovat "na částečný úvazek" a proto pravděpodobně nebudu moci přijmout všechny nové zakázky. Děkuji za pochopení.

Pracuji na hodinové bázi (350 Kč za hodinu), protože je tento přístup mnohem spravedlnější než platba za normostranu, zvláště pokud je úroveň angličtiny původního textu už dostatečně dobrá. Cena zakázky proto závisí pouze na tom, jak dlouho trvá její oprava (tedy na délce textu v kombinaci s množstvím oprav, které text vyžaduje). Oprava dvacetistránkového textu napsaného dobrou angličtinou může tedy trvat stejně dlouho (a tedy stát stejně) jako šestistránkový dokument, který vyžaduje podstatnou revizi.

Například oprava akademického textu z oblasti přírodních věd o dvanácti normostranách obvykle zabere jednu až dvě hodiny (cena se tedy pohybuje mezi 350 a 700 Kč). Dvanáctistránkový článek humanitních nebo sociálních věd vyžaduje obvykle trochu déle – obvykle mezi 1,5 a 3 hodinami podle úrovně angličtiny (proto tedy mezi 525 a 1050 Kč). Samozřejmě delší text bude stát úměrně více a kratší text úměrně méně (ovšem z praktických důvodů účtuji minimální poplatek 200 Kč).

Provádím opravy na nejvyšší úrovni, jak z gramatického, tak i stylistického hlediska. Korektury mohou představovat doplnění chybějících členů apod. až po kompletní přepsání celých vět a odstavců aby byl zachráněn význam textu.