Z důvodu narození miminka budu nějakou dobu pracovat "na částečný úvazek" a proto pravděpodobně nebudu moci přijmout všechny nové zakázky. Děkuji za pochopení.

Rád přijmu jakoukoliv zakázku, bez ohledu její velikost.
Příkladem mohou být opravy, editace nebo přepracování:

  1. akademických esejí, článků, referátů apod.;
  2. akademických abstraktů;
  3. diplomových prací*;
  4. obchodní korespondence, motivačních dopisů;
  5. textů pro webové stránky;
  6. komerční literatury: textů určených pro obchodní dokumenty;
  7. propagační literatury: letáky, brožury apod.
  8. vlastní literární tvorby: citlivou editací prózy, her apod.
*Z etických důvodů nemohu provádět větší revize bakalářských a magisterských prací studentů anglického jazyka, pokud jsou tyto práce součástí jejich univerzitního studia.